Všeobecná práva a povinnosti

Intetnetový obchod Víno SD, Salivar Dalibor prodává pouze prověřená značková vína českých a zahraničních výrobců vín. Vše dle aktuální nabídky, která se řídí fyzickými jednotkami, které prodávající sdělí kupujícímu při telefonickém ověření objednávky. Je možné, že některá vína nebudou dostupná v takovém množství, které si zákazník objedná. V takovém případě je na zákazníkovi, zda si část skladového zboží odebere. Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za takto vzniklé škody.

Prodávající není maloobchodem ve smyslu prodeje jednotek kusů. U každého kusu zboží je určeno minimální množství produktu, případně počet kusů v souhrnné objednávce, které je kupující povinen odebrat. Po objednání následuje potvrzení objednávky obchodním oddělením Víno SD. S obchodním oddělením je možné dojednat dodatečné objednávky, případně množstevní slevy. Pakliže kupující neodebere požadované minimální množství, může obchodní oddělení jeho objednávku zrušit. V takovém případě nemá nárok na jakékoliv odškodnění či odvolání.

Určení prodávajícího

Internetový obchod s vínem, destiláty a doplňky provozuje

Dalibor Salivar,
Pod Březinou 556,
560 02 Česká Třebová,
IČ: 15596141,
DIČ: CZ530515350
č.ú.: 210 083 6453/2010
Vznik oprávnění: 01.01.1993 na Městském úřadě Česká Třebová
e-mail: salivar@vinosd.cz
telefon: +420 602 324 935

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující momentem odeslání objednávky na alkoholické nápoje stvrzuje, že je starší osmnácti let.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn na konci objednávkového procesu nebo po telefonické domluvě s obchodním oddělením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou nebo elektronicky pomocí e-mailu. Vymazání údajů proběhne právě v mezích zákona, především pak zákona o účetnictví, kdy je prodávající povinen uchovávat údaje sloužící k určení platby.

V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a v souladu se zákonem.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to požádá v mezích zákona.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popřípadě je dlouhodobě nedostupné a nedohodne-li se s kupujícím na změně objednávka či jiném plnění.
Prodávající má právo od smlouvy odstoupit i v případě, dojde-li k výrazným změnám v ceně zboží. O odstoupení od smlouvy bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Uzavřená kupní smlouva vzniká až potvrzením obchodního oddělení o nutných podmínkách směřujících k objednání jako jsou minimální množství jednotného produktu případně minimální množství a cena souhrnné objednávky. V případě, že chcete upravit odeslanou objednávku učiňte tak na telefonním čísle +420 602 324 935.

V případě internetového obchodu jsou objednávky přijímány non-stop, vyřizovány jsou každý den v pracovních hodinách. Objednávky vyskladňujeme každý den.

Volba úhrady v objednávce

  • v hotovosti v případě osobního odběru
  • bankovním převodem v případě odeslání Českou poštou případně vlastním závozem společnosti Víno SD
  • platbou na dobírku v případě odeslání Českou poštou případně vlastním závozem společnosti Víno SD

V případě výběru úhrady platby na dobírku si dodavatel účtuje do 230,-Kč k ceně objednávky podle výše ceny a množství zboží v objednávce. Vše po telefonické dohodě.

Při zvolení možnosti platba bankovním převodem si prodejce neúčtuje žádné další poplatky za tento druh platby. Zboží je expedováno v nejbližším možném termínu po připsání peněz na účet prodejce. Všechny potřebné údaje pro platbu bankovním převodem jsou zákazníkovi poskytnuty na konci objednávkového procesu.

Převzetí daňového dokladu zákazníkem

Faktura (daňový doklad) vystavená internetovým obchodem Víno SD, Dalibor Salivar za objednané zboží, je zákazníkovi dodána společně se zbožím na uvedenou dodací adresu.

Ceny zboží

Ceny zboží se vždy řídí aktuálním ceníkem uvedeným v tomto internetovým obchodem v době objednání zboží. Cena zboží je vždy k vidění u specifikace tohoto zboží a dále v souhrnu objednávky a je vždy s DPH. Fyzická osoba Salivar Dalibor je plátcem DPH.

Minimální objednávka

Minimální objednávka při nákupu v on-line vinotéce je v průměru 1500,-Kč případně počet kusů lahví stanovaných vždy u daného druhu vína. Vše je možné dohodnout s obchodním oddělením obchod@vinosd.cz.

Distribuce a termín dodání

Jakékoliv zboží zakoupené v internetovém obchodě Víno SD je po domluvě distribuováno prostřednictvím společnosti Messenger, vlastním závozem společnosti Víno SD nebo dopravou na paletách.

Běžná dodací lhůta je do následujících tří pracovních dnů od provedení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých nezávisle na vůli prodejce. Vždy však zákazníkovi dá o této skutečnosti vědět prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, které mu zákazník poskytl (e-mail, telefon). Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

Doprava a doručení

V České republice se cena dopravy řídí aktuálním ceníkem prodejce, který je zákazníkovi sdělen při telefonním ověření objednávky. Cena je odvislá od počtu poptávaných kusů, případně od velikosti objednávky.

Dopravou společností Messenger–  jeden karton do 6 ks lahví cena à 145,- Kč

Doprava na paletách - cena 822,- Kč

V případě objednání zboží do zahraničí je nutné předem sjednat podmínky na telefonním čísle dodavatele před provedením objednávky. V případě, že tak učiněno není, vyhrazuje si dodavatel právo objednávku odmítnout.

Osobní odběr

Mimo výše zmíněný způsob dopravy je možné veškeré objednané zboží vyzvednout na adrese kanceláří společnosti Víno SD. Při osobním odběru zákazník neplatí žádné další poplatky za manipulaci se zbožím.

Reklamace a vrácení zboží

Pro uplatnění reklamace či vrácení zboží je nutné kontaktovat prodejce, společnost Víno SD, a to elektronicky e-mailem obchod@vinosd.cz, pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky Dalibor Salivar, mob: 602 324 935.

Pro bližší určení rozeznáváme tyto tři možnosti

Oprávněná reklamace

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši a dále vrácení zboží nebo peněz podle dohody s prodejcem.

Neoprávněná reklamace

Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodejce může žádat o náhradu nákladů vzniklých s vyřízením reklamace za předpokladu, že zákazník zjevně zneužívá svých práv např. v případě opakovaných bezdůvodných reklamací apod.

Zrušení objednávky

Pokud se zákazník rozhodne zrušit svoji objednávku před expedicí, je nutné tak učinit neprodleně a výhradně telefonicky na telefonním čísle 602 324 935.

V případě, že zákazník chce využít e-mailovou komunikaci, může, ale nese náklady spojené s případnou dopravou zboží, které mohou vzniknout pozdním vyřízením takového požadavku.

Odstoupení od smlouvy

Nakupuje-li zboží a objednávku uzavřela soukromá osoba, má v souladu s §53 a §54 Obč.z., ve znění pozdějších předpisů možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

To se nevztahuje na nákup zboží fyzickou / právnickou osobou (společností), která pro uzavření objednávky použila políčko pro název společnosti, příp. v doplňujících informacích požádala o objednávku na IČ. V takovémto případě se objednávka důvodně posuzuje jako firemní, která neslouží ke konečné spotřebě a na kterou se tedy nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Stejně tak se možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní v případě všech alkoholických nápojů nevztahuje na objednávky, které byly převzaty v sídle společnosti.

Odstoupení od smlouvy

Při odstoupení od smlouvy nás prosím kontaktujte telefonicky a písemně na adrese: Víno SD, Dalibor Salivar, Pod Březinou 556, 560 02 Česká Třebová, IČ: 15596141, DIČ: CZ530515350, či e-mailem obchod@vinosd.cz, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, Vašeho bankovního účtu pro vrácení peněz eventuálně s kopií dokladu, který prokazuje pořízení zboží v internetovém obchodě Víno SD.

V případě převzetí zboží, doporučujeme doručit jej spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na výše uvedenou adresu. Zboží, které je předmětem smlouvy musí být doporučeno kompletní, nepoškozené, ve stavu v jakém jste jej převzali při dodávce, s přiloženým dokladem o koupi. Zboží nesmí být zasláno na dobírku a doporučujeme je pojistit.

Vrácení finančních prostředků zákazníkovi

Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce „Odstoupení od smlouvy“, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Adresa pro zaslání zboží, kontakt

Víno SD
Pod Březinou 556
560 02 Česká Třebová
IČ: 15596141
DIČ: CZ530515350
e-mail: obchod@vinosd.cz
mob: 
+420 602 324 935

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží na zákazníkem uvedený účet.

Zákazník je povinen překontrolovat obal zboží a zboží při převzetí zásilky. Zákazník může odmítnout převzetí zboží, pokud je obal značně poškozený.

Zjistí-li zákazník poškození zboží po převzetí, reklamaci musí uplatnit do 2 dnů ode dne doručení zboží u prodejce nebo zasilatelské služby.

V případě zjištění značně poškozeného obalu i zboží při předání může zákazník odmítnout převzetí dodávky a případné zaplacení doběrečného. V případě doručení Českou poštou bude zásilka uložena na nejbližší poště po dobu, než bude vrácena prodejci. V tomto případě prosíme o zprávu prodejci, že takováto událost nastala. Kupující je povinen zásilku převzít nebo o jejím nepřevzetí informovat prodávajícího. V opačném případě může být toto považováno jako neoprávněné odstoupení od smlouvy a vymáhány náklady na dopravu zboží. V případě dopravy vlastním závozem je reklamace poškozeného zboží rozhodnuta ihned a zákazník je seznámen s dalším postupem.

V jakýchkoliv jiných případech je zákazník povinen převzít zboží, které vyplývá z kupní smlouvy (závazné objednávky) a zaplatit částku na faktuře za dané zboží. Poté může kontaktovat dodavatele s žádostí o odstoupení / upravení smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou víno a destiláty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Trvanlivost vín a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů může být individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína na stránce s jeho výpisem nebo je zákazník povinen se na tuto informaci sám zeptat, pakliže ji na stránkách nenašel. U destilátů je ideální doba spotřeby uvedena na lahvi. U nepotravinářských produktů (vinařské doplňky – sklenice, karafy, bedýnky, kazety, …) se záruční doba řídí novelou občanského zákoníka a je stanovena na 24 měsíců. Zákazník bere na vědomí, že veškerá vína obsahují oxid siřičitý a případné vysrážení vinného kamene není závadou vína.

Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Víno SD uveřejněnými na této stránce. Internetová prodejna Víno SD si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Prodejce si dále vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Zákazník je při každé objednávce povinen přečíst si aktuální obchodní podmínky. Jejich znalost stvrzuje objednáním zboží, případně ověřením objednávky při telefonním hovoru.

S obchodními podmínkami také souvisejí podmínky ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky platné od 5.5.2013